Plaćanje se vrši kuririskoj službi, po preuzimanju isporuke.